Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Териториално устройство - гл.ас. д-р инж. Надежда ЯрловскаSelf enrolmentInformation
Цифрова фотограметрия - проф. д-р инж. Пламен МалджанскиSelf enrolmentInformation
Математическа обработка на геодезически измервания - проф. д-р инж. Васил ВълчиновSelf enrolment
Математическа обработка на геод.измервания ас. Петя ГеоргиеваSelf enrolment
Геоинформатика 2-ра част - ас. инж. Костадин НиколовSelf enrolment
Геодезия II част - доц. д-р инж. Иван КунчевSelf enrolment
Математическа обработка на геодезически измервания (ас. инж. Велина Павлова)Self enrolment
Геодезия II част (ас. инж. Велина Павлова)Self enrolment
Геодезия - II част (Упражнения) - ас. Радослав НиколовSelf enrolment
Териториално устройство - доц.Анни ДелиеваSelf enrolment
ГЕОДЕЗИЯ-II част (.ас. инж. Гергана Антова)
CAD системи

Skip Navigation

Navigation