Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Основи на строителното дело- И. ИванчевSelf enrolment
Екология - проф. д-р инж. Маргарита МондешкаSelf enrolment
Геодезия упражнения - доц. д-р инж. Борислав Александров
Геодезия - I част ас. Петя Георгиева
CAD системи - доц. д-р инж. Иван КунчевSelf enrolment
CAD системи (ас. инж. Велина Павлова)Self enrolment
CAD - системи (ас. Радослав Николов)Self enrolment
Епиполарна геометрия - Ас. д-р Венцислав РадуловGuest access
Централна проекция - графично и аналитичноSelf enrolment
ГЕОДЕЗИЯ-I част ( Гергана Антова)
CAD системи (гл. ас. д-р инж. Гергана Антова)Self enrolment

Skip Navigation

Navigation