Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Организация на строитлството - проф. фантина Рангелова
Жилищни сгради I преддипломен проект - доц. д-р арх. Евгения ДимоваSelf enrolmentInformation
Жилищни сгради - специализиран курс - I част - доц. д-р арх. Милена НановаSelf enrolment
Лаборатория по дизайн - проф. Орлин ДавчевSelf enrolment
АРХИТЕКТУРА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯSelf enrolment
Специализирани компютърни технологии - ArchiCADSelf enrolment
Опазване на архитектурното наследство
Пространствени политики за устойчиво развитиеInformation
Реконструкция на сградиInformation
Специализирани компютърни технологии - 3DStudioSelf enrolmentInformation
Дизайн за архитектурата специализиран курс - проф. Орлин ДавчевSelf enrolment

Skip Navigation

Navigation