Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Промишлени сгради - първи преддипломен проектSelf enrolment
Организация на строителството - доц. д-р инж. Нели БанишкаSelf enrolment
Технология на архитектурата - спец курс
Опазване на исторически селища и райони, преддипл. проект - доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Устойчива архитектура на сградитеSelf enrolment
Реконструкция на сгради – специализиран курс I част - гл.ас. д-р арх. Нора Йорданова Self enrolmentInformation
Организация на строитлството - проф. фантина Рангелова
Жилищни сгради I преддипломен проект - доц. д-р арх. Евгения ДимоваSelf enrolmentInformation
Жилищни сгради - специализиран курс - I част - доц. д-р арх. Милена НановаSelf enrolment
Лаборатория по дизайн - проф. Орлин ДавчевSelf enrolment
АРХИТЕКТУРА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯSelf enrolment
Специализирани компютърни технологии - ArchiCADSelf enrolment
Опазване на архитектурното наследство
Пространствени политики за устойчиво развитиеInformation
Реконструкция на сградиInformation
Специализирани компютърни технологии - 3DStudioSelf enrolmentInformation
Дизайн за архитектурата специализиран курс - проф. Орлин ДавчевSelf enrolment

Skip Navigation

Navigation