УАСГ: Blog

Site blog: УАСГ

Picture of Росица Петрова
by Росица Петрова - Wednesday, 10 June 2020, 5:44 PM
Anyone in the world

Разгледани са начините на определяне на времетраенето на СМР по детерминирана и вероятностна оценка

Picture of Данаил Недялков
by Данаил Недялков - Thursday, 30 April 2020, 7:36 AM
Anyone in the world

представяне на материали по темата първи проект по промишлени сгради

Picture of Ганчо Тачев
by Ганчо Тачев - Thursday, 2 April 2020, 10:09 AM
Anyone in the world

Здравейте драги студенти,за ваше улеснение качвам и тук лекциите по Обикновени диференциални Уравнения и тук, същия файл може да намерите и на личната ми страница. за тази и другата седмица моля да се запознаете с материала от 17 до 35 стр. Има и примери към всеки въпрос.


  
Skip Navigation

Navigation