Михаела Кутева-Генчева: Public profile

Михаела Кутева-Генчева

Picture of Михаела Кутева-Генчева
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Автоматизация на инженерния труд доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева, Компютърни системи в строителството доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева , Computer Aided Engineering - Mihaela Kouteva-Guentcheva, Computer Systems in Civil Engineering Assoc. Prof. Dr. Eng. Mihaela Kouteva-Guentcheva, АИТ - Строително информационно моделиране - Част 2" - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева , АИТ - Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации, Строително информационно моделиране, Приложна информатика, Автоматизация на инженерния труд доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
First access:Thursday, 22 January 2015, 10:17 AM  (2 years 361 days)
Last access:Saturday, 30 December 2017, 4:14 PM  (17 days 22 hours)
Skip Navigation

Navigation