Ангел Буров: Public profile

Ангел Буров

Picture of Ангел Буров
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Учебна практика по специалността - I (водещ ас. д-р урб. Ангел Буров), Околна среда и устойчиво развитие (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Анализ на градската среда (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Околна среда и устойчиво развитие II (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Системи за пространствено планиране в Европа (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Съвременна урбанистична практика (водещ ас. д-р урб. Ангел Буров), Туристическо планиране (водещ ас. д-р урб. Ангел Буров), Градско обновяване (водещ доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова), Проект за градско обновяване (водещ доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова), Интегрирано управление на крайбрежни зони (водещ ас. д-р урб. Ангел Буров), Теория на урбанизма - II (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Проект "Интегрирано управление" (водещ доц. д-р арх. Милена Ташева- Петрова)
First access:Wednesday, 18 February 2015, 2:33 PM  (2 years 334 days)
Last access:Wednesday, 18 February 2015, 2:33 PM  (2 years 334 days)
Skip Navigation

Navigation